Rong biển Cù Lao Chàm

Rong biển là một hợp phần quan trọng của nguồn lợi sinh vật biển, chúng là bãi đẻ và nơi cư trú cho các loài động vật biển, là nguyên liệu chế biến và sử dụng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, y dược, mỹ phẩm, nông nghiệp...Nhóm nghiên cứu: Đinh Thị Phương Anh, Đại học Đà Nẵng, Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Công ty môi trường đô thị Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát thành phần loài, đa dạng các loài rong biển và phân bố của rong biển tại Cù Lao Chàm, Quảng Nam.

Kết quả khảo sát đã xác định được 4 ngành: vi khuẩn lam (cyanobacteria), rong đỏ (rhodophyta), rong nâu (heterokontophyta), rong lục (chlorophyta) với 6 lớp, 18 bộ, 21 họ, 49 loài, trong đó có 31 loài có giá trị kinh tế. Chúng phân bố từ vùng triều cao đến vùng dưới triều luôn ngập nước. Nền đáy phân bố ở vùng triều cao với giá thể cứng là đá tảng, vùng giữa triều và triều thấp với giá thể cứng là đá tảng và giá thể mềm là san hô chết thành các mảnh vụn có pha cát, lẫn bùn. Ngành rong đỏ có 11 loài có giá trị kinh tế dùng làm thực phẩm cho con người, chiết xuất các loại keo và dược phẩm; ngành rong nâu có 15 loài có giá trị kinh tế dùng làm dược phẩm, chiết rút các loại keo và dùng trong nông nghiệp; ngành rong lục có 5 loài có giá trị kinh tế dùng để làm thực phẩm và trong nông nghiệp.

Rong biển phân bố chủ yếu trên 3 loại nền đáy: phân bố nhiều nhất trên nền đáy là san hô chết (29 loài), ít nhất trên nền đáy chủ yếu cát, bùn: có 6 loài. Ngoài ra có 1 loài hypnea jaonica (rong đông móc câu) bám cài quấn vào rong mơ.

Các loài rong biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam phân bố ở cả 3 tầng triều: tầng trên triều (1 loài), tầng triều (12 loài) và tầng dưới triều (3 loài). Ngoài ra, một số loài phân bố rộng ở các vùng triều, bao gồm: vùng triều cao và triều giữa (6 loài); vùng triều giữa và triều thấp (5 loài rong biển); vùng triều giữa đến dưới triều (1 loài), vùng triều thấp và vùng dưới triều (24 loài).
Comments