Nhà nghỉ Cù Lao Chàm

Nhà nghỉ ở Cù Lao Chàm

Trên đảo Cù Lao Chàm chưa có các khách sạn cao cấp hay resort mà là các nhà nghỉ kiểu dạng homestay, số lượng nhà nghỉ ở Cù Lao Chàm cũng phát triển tương đối khá nhiều, đủ để phục vụ cho du khách mong muốn khám phá hòn đảo xanh xinh đẹp này qua đêm. Các nhà nghỉ tập trung chủ yếu ở khu vực Bãi Ông, Bãi Làng và Bãi Hương.

Danh sách nhà nghỉ tại Cù Lao Chàm

NHÀ NGHỈ TẠI BÃI ÔNG

Nhà nghỉ Bích Vân
Địa chỉ : Bãi Ông, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 01695007779

Nhà nghỉ Vân

Đức Địa chỉ : Bãi Ông, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 01663037716

Nhà nghỉ Tấn Lộc
Địa chỉ : Bãi Ông, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 01694067604

Nhà nghỉ Trang Vũ
Địa chỉ : Bãi Ông, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 01677663110

Nhà nghỉ Trần Chúng
Địa chỉ : Bãi Ông, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 01639618438

Nhà nghỉ Quang Huy
Địa chỉ : Thôn Cấm, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 01642879126

Nhà nghỉ Phạm Văn Nghiên

Địa chỉ : Thôn Cấm, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 0510 3930263

Nhà nghỉ Trần Biên
Địa chỉ : Thôn Cấm, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 05103930229

Nhà nghỉ Thành Vương
Địa chỉ : Thôn Cấm, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 0987443820

Nhà nghỉ Nguyễn Nhứt
Địa chỉ : Thôn Cấm, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 05103930047

NHÀ NGHỈ TẠI BÃI LÀNG

Nhà nghỉ Huỳnh Văn Trí
Địa chỉ : Bãi Làng, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 0974994189

Nhà nghỉ Thư Trang
Địa chỉ : Bãi Làng, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 0985237941

Nhà nghỉ Hoa Lưu Ly
Địa chỉ : Bãi Làng, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 01695845899

Nhà nghỉ Việt Ý
Địa chỉ : Bãi Làng, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 0984034532

Nhà nghỉ Hoa Biển
Địa chỉ : Bãi Làng, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 01696037322

Nhà nghỉ Ngô Thảnh
Địa chỉ : Bãi Làng, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 01696807182

Nhà nghỉ Ngô Tình
Địa chỉ : Bãi Làng, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 01644778538

Nhà nghỉ Phan Hưng
Địa chỉ : Bãi Làng, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 0987443835
NHÀ NGHỈ TẠI BÃI HƯƠNG

Nhà nghỉ Chị Lan
Địa chỉ : Bãi Hương, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 0510 3863822

Nhà nghỉ Chị Hiệp
Địa chỉ : Bãi Hương, Cù Lao Chàm
Điện thoại : 0986651448