Người dân trên đảo Cù Lao Chàm

Dân số trên đảo Cù Lao Chàm khoảng 3.000 người

Phân bổ dân cư Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm là một quần đẩo gồm 8 hòn đảo, nhưng dân cư chủ yếu tập trung ở Hòn Lao, tại Hòn Lao, dân cư tập trung nhiều nhất ở khu vực Bãi Làng, Bãi Ông, khu vực Bãi Hương có khoảng 100 hộ
 
Dân cư Cù Lao Chàm
Chị Nhi ở Bãi Hương

Người dân trên đảo sống bằng nghề gì?

Trước đây khi du lịch Cù Lao Chàm chưa phát triển, người dân trên đảo chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản và trồng trọt và một nghề truyền thống sau đó khi du lịch Cù Lao Chàm phát triển thì một số người dân đã dần chuyển đổi dần sang một số nghề phục vụ cho khách du lịch và một số nghề truyền thống của Cù Lao Chàm cũng đang được tìm cách phục hồi như nghề đan võng Ngô Đồng


Người dân đang bán hàng hải sản trên đảo Cù Lao

Cánh đồng lúa trên đảo Cù Lao Chàm
Cánh đồng lúa trước Chùa Hải Tạng trên đảo Cù Lao Chàm