Hòn Ông

Trong 8 hòn đảo của Cù Lao Chàm, hòn Dài là hòn lớn nhất dân cư Cù Lao Chàm chủ yếu tập trung tại hòn dài, còn Hòn Ông là hòn nằm xa Hòn Dài nhất. Mời bạn xem một vài hình ảnh về vị trí của Hòn Ông cũng như hình dạng của Hòn Ông trên Google Maps


hòn ông Cù Lao Chàm
Bản đồ Google Maps về hòn Ông

vị trí hòn Ông Cù Lao Chàm
Vị trí của hòn Ông (màu đỏ) trong quần đảo Cù Lao Chàm