Hòn Khô

Cụm đảm Hòn Khô có 2 đảo, 1 được đặt tên là Hòn Khô Nhỏ và 1 được đặt tên là Hòn Kho Lớn, (một số tài liệu khác gọi tên nó là Hòn Khô Con và Hòn Khô Mẹ) 2 hòn này nằm gần nhau, Hòn Khô Lớn có kích thước lớn hơn rất nhiều so với Hòn Khô Nhỏ, Hòn Khô Lớn là nơi có nhiều Chim Yến còn Hòn Khô Nhỏ là hòn đảo gần đất liền nhất so với 7 hòn đảo còn lại của quần đảo Cù Lao Chàm

Hòn Khô Cù Lao Chàm
Hình ảnh Hòn Kho Nhỏ

Hầu hết các đơn vị lữ hành không tổ chức đến Hòn Khô trong Tour Cù Lao Chàm của mình, 2 hòn đảo này chủ yếu dành cho dân phượt và du lịch bụi đến khám phá