Cây Ngô Đồng

Cây Ngô Đồng là một loài cây chỉ mọc ở trên những mỏm núi cao, hay vách đá cheo leo. Mặc cho nắng, gió, bão biển…, rễ cây vẫn bám chặt vào đá, thân cây luôn dẻo dai, vươn thẳng mình như thách thức với sự khắc nghiệt của đại dương, loại cây này rất phù hợp với môi trường đảo Cù Lao Chàm. Xa xưa, những cư dân đầu tiên của đảo đã phát hiện ra đặc tính ưu việt này của thân Cây Ngô Đồng, nên đã sử dụng để đan gùi, đan võng, làm dây thừng...

Cây Ngô Đồng Cù Lao Chàm
Cây Ngô Đồng