Bến Tàu Cù Lao Chàm

Bến Tàu Cù Lao Chàm nằm tại khu vực Bãi Làng là nơi đậu đổ các tàu từ Bến Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm
Bến tàu Cù Lao Chàm
Hình ảnh bến tàu Cù Lao Chàm

Bến tàu Cù Lao Chàm
Vị trí của bến tàu Cù Lao Chàm trên bản đồ Google Maps

Bến Tàu Cù Lao Chàm
Khu vực cầu cảng nơi lên đảo đầu tiên của du khách đến với Cù Lao Chàm
Comments