Bãi Xếp Cù Lao Chàm

Bãi Xếp Cù Lao Chàm không nổi tiếng bằng Bãi Làng, Bãi Ông, Bãi Hương, Bãi Xếp nhỏ hơn so các bãi còn lại trên đảo Cù Lao Chàm và hiện vẫn còn khá hoang sơ, ít khách du lịch. Tuy nhiên chính cái nét hoang sơ và ít khách đó lại là sở thích của anh em phượt hay bụi, Bãi Xếp cũng là nơi khá hấp dẫn cho anh em phượt cấm trại, cấm liều ngủ qua đêm, ở khu vực Bãi Xếp có nhiều Con Hào và Ngêu, trong các hóc đá còn có Cua Đá,...ở Bãi Xếp vào ban đêm bạn có thể liên hệ với các thuyền câu mực đêm xin các bác ngư dân được ngồi trên thuyền để thưởng thức cảm giác bồng bềnh trên sống nước với hoạt động câu mực về đêm.

Bãi Xếp Cù Lao Chàm
Khu vực Bãi Xếp chụp từ ngoài biển vào