Âu Thuyền

Âu Thuyền ở Cù Lao Chàm nằm giữa khu vực Bãi LàngBãi Ông, ban đầu được người dân trên đảo dùng sức lao động tạo nên nhằm tạo ra một nơi neo đậu an toàn cho tàu thuyền khắp nơi vào mỗi khi có gió bão.

vi tri au thuyen cu lao cham
Vị trí Âu Thuyền trên đảo Cù Lao Chàm

Âu Thuyền Cù Lao Chàm
Hình ảnh Âu Thuyền ở trên đảo Cù Lao Chàm

Hiện nay Âu Thuyền cũng là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa trên sông nước của Cù Lao Chàm. Âu Thuyền là một địa danh mà hầu hết các chương trình Tour Cù Lao Chàm điều có